รับจัดงานศพ โดย ฟิวเนอรัล แพลน - จัดงานศพ ครอบคลุมการเคลื่อนย้าย จนถึง พิธีลอยอังคาร

ซื้อ ของชำร่วยงานศพ – ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ อย่างมีความหมาย

4.9/ 5  Google Review

เลือกซื้อ ของชำร่วยงานศพ ด้วยทัศนคติเชิงคุณค่า

ขอแสดงความเสียใจ หากท่านกำลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่เคารพรัก….

ฟิวเนอรัล แพลน ขอมอบ ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ ที่มีความหมายที่สุด สำหรับส่งมอบให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงาน ไม่ว่าแขกจะนำกลับไปบ้านเอง หรือ รับแล้วนำไปให้กับผู้อื่น

โดยในวันนี้ ของชำร่วยงานศพ คือ ข้าวสารบรรจุถุงละ 1 กก. หรือ 2 กก. แต่มีความพิเศษตรงที่ เจ้าภาพสามารถพิมพ์ข้อความ หรือ แม้แต่พิมพ์รูปภาพลงบนบรรจุภัณฑ์ได้เลย ออกแบบได้บนพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้ ซึ่งไม่ใช่การติดสติกเกอร์

ดังนั้น รับรองว่าไม่ซ้ำแบบใครแน่นอน จึงช่วยทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติที่รับกลับไป ก็ยังรู้สึกดีอีกด้วย

For Reservations:

@funeralplans
รับจัดงานศพ โดย ฟิวเนอรัล แพลน - จัดงานศพ ครอบคลุมการเคลื่อนย้าย จนถึง พิธีลอยอังคาร

Plans for everyone

ราคา 90 บาท
ข้าวหอมมะลิ บรรจุถุง 2 กก.

ผลิตขั้นต่ำ 100 ถุง

  • ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 100%
  • บรรจุถุงซีลใส (ไม่ได้ซีลสูญญากาศ)
  • ออกแบบได้พื้นที่ขนาด 11.3×14.8 ซม.

Most Popular

ราคา 49 บาท
ข้าวหอมมะลิ บรรจุถุง 1 กก.

ผลิตขั้นต่ำ 100 ถุง

  • ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 100%
  • บรรจุถุงซีลใส (ไม่ได้ซีลสูญญากาศ)
  • ออกแบบได้พื้นที่ขนาด 11.3×14.8 ซม.

คำแนะนำในการเลือกของชำร่วยงานศพ

เจ้าภาพสามารถเลือกได้ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพเอง แต่ที่ ฟิวเนอรัล แพลน มีวิธีเลือก ของชำร่วยงานศพ หรือ ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ โดยคำนึงถึงหลักการ ดังนี้

ของชำร่วย งานศพ ที่คำนึงถึงประโยชน์การใช้สอย

เมื่อผู้ร่วมพิธีฌาปนกิจรับของชำร่วยงานศพไปแล้ว ก็สามารถนำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น ของใช้ทั่วไป ได้แก่ กระบอกน้ำ ยาดม ยาหม่อง แมสก์ เจลแอลกอฮอล์ ถุงผ้า ร่มกันฝน ต้นไม้ หนังสือ หรือแม้แต่ข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น

ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ

หากเจ้าภาพต้องการสร้างความจดจำ และให้ผู้ร่วมงานระลึกถึงผู้วายชนม์ แม้เวลาจะผ่านไป แต่เมื่อเห็นของที่ระลึกในงานฌาปนกิจนี้ ก็จะทำให้ย้อนนึกถึงผู้วายชนม์ได้ ดังนั้น สิ่งที่จะมาเป็นของ ที่ระลึกงานฌาปนกิจ หรือ ของชำร่วย งานฌาปนกิจ นี้ มักจะเป็นสิ่งของที่เก็บได้นาน และมีความหมาย เช่น ก้อนหิน เมล็ดพันธ์-ต้นไม้ ภาพวาด หรือ ภาพถ่าย หรือ สิ่งที่เป็นผลงานหรือตัวแทนของผู้วายชนม์

ของที่ระลึกงานศพ เพื่ออุทิศกุศลให้กับผู้วายชนม์

ของชำร่วยงานศพ หรือ ของชำร่วย งานฌาปนกิจ ในลักษณะนี้ เมื่อผู้รับทำการรับไปแล้ว สามารถนำไปดำเนินการต่อด้วยวิธีต่างๆกันตามแต่รูปแบบเพื่อทำบุญหรือบริจาค เช่น ของใช้สำหรับพระสงฆ์ หรือ ของที่สามารถนำไปบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ขาดแคลน เพื่อให้ผู้รับของชำร่วยนั้น นำไปสร้างบุญ และเกิดเป็นมหากุศล ให้อานิสงส์แห่งบุญนั้น ย้อนอุทิศมายังครอบครัวของผู้วายชนม์ และถึงแก่ผู้วายชนม์ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีศพและการสวดพระอภิธรรม ตัวอย่าง ของชำร่วยงานศพ หรือ ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ ที่เหมาะแก่การสร้างบุญ เช่น หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ – ถือว่าเป็นบุญด้วยเป็นการให้ปัญญา ด้วยธรรมทาน หรือ ข้าวสาร อาหารแห้ง หรือ สิ่งของที่เหมาะแก่การนำไปบริจาคต่อยังมูลนิธิ หรือ หน่วยงานที่ต้องการสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ยากไร้

ดังนั้น ของชำร่วยงานงานศพ ที่ ฟิวเนอรัล แพลน นำเสนอให้นี้ ที่แท้จริงคือ “บุญ” ที่ เจ้าภาพได้ตั้งใจมอบให้แก่ผู้ร่วมงาน และเป็นบุญใหญ่ที่สำเร็จแล้วในทุกท่าน

อานิสงส์ของการทำหน้าที่เป็น “สะพานบุญ” ซึ่งเกิดขึ้นแก่เจ้าภาพผู้มีเจตนาดี มีดังนี้

  • ผู้ใดถวายทานด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานด้วย… เมื่อตายและไปเกิดในที่ใดๆ ย่อมพรั่งพร้อมทั้งโภคทรัพย์ สมบัติ ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย และ พรั่งพร้อมด้วย บริวารสมบัติ ก็คือ มิตรสหาย บริวาร
  • ด้วยอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ย่อมเกิดขึ้น และอุทิศไปถึงผู้วายชนม์
  • บุญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ย่อมเกิดแก่เจ้าภาพ ผู้มีเจตนาดี ปรารถนาให้ผู้อื่นได้สร้างบุญ สร้างกรรมดี
  • บุญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ยังบังเกิดแก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมบุญไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อถวายพระสงฆ์ หรือ นำไปบริจาคแก่ผู้ยากไร้ โดยอานิสงส์แห่งบุญนั้นเสมอเหมือนเช่นเดียวกัน

การสั่งผลิต ของชำร่วยงานศพ (How to ODM)

อยากสั่งทำข้าวสารโดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำเป็นแบรนด์ตัวเอง รบกวนเจ้าภาพ แอดไลน์ เพื่อแจ้งจำนวนที่ต้องการ และเตรียมงานออกแบบให้เรียบร้อยเป็นไฟล์ .pdf, .ai อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นงานสั่งผลิต จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจแบบ และให้เจ้าภาพยืนยันแบบก่อน จึงจะทำการผลิตได้ ดังนั้น เจ้าภาพจำเป็นต้องเผื่อเวลาสั่งล่วงหน้าให้ทันก่อนวันฌาปนกิจ

หมายเหตุ ชำระล่วงหน้าเต็มจำนวน และระยะเวลาในการส่งมอบ 3-5 วัน นับจากวันที่ส่งงานออกแบบ (ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

For Reservations:

@funeralplans

การจัดหา ของชำร่วยงานศพ เพื่อมอบเป็น ที่ระลึกงานฌาปนกิจ

งานศพเป็นงานสำคัญที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีอย่างลึกซึ้งในสังคมทั่วโลก ในประเทศไทยก็มีประเพณีในการแจกของชำร่วยงานศพ ให้กับแขกที่มาร่วมในงาน (วันฌาปนกิจ) ของชำร่วยเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเห็นอกเห็นใจและการสนับสนุนการสนับสนุน และความปรารถนาดีต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และการให้ข้าวสารถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ผู้ให้จะได้บุญทางใจ และในไม่ช้าจะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับของชำร่วยในงานศพ

เมื่อพูดถึงการเลือกของชำร่วยงานศพ ก็จะมีตัวเลือกยอดนิยมมากมายที่เป็นที่ชื่นชอบ ซึ่งของชำร่วยต่างๆมักจะได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อแสดงความขอบคุณและเพื่อให้ระลึกถึงสิ่งต่างๆอย่างมีความหมาย

ทำของชำร่วยงานศพด้วยตัวเองได้ไหม

เจ้าภาพสามารถทำของชำร่วยงานศพด้วยตัวเองได้ครับ การซื้อข้าวสารมาแบ่งบรรจุทำเป็นของชำร่วยเพื่อแจกในวันฌาปนกิจนั้น คุณสามารถหาซื้อข้าวสาร ซื้อถุง และสั่งทำสติกเกอร์ แล้วนำมาแบ่งบรรจุได้เอง เช่น:

1. ซื้อข้าว: ไปตลาดท้องถิ่นหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อข้าวสาร ซึ่งก็มีข้าวสารมากมายหลายชนิด ตั้งแต่ข้าวพันธุ์ดั้งเดิมไปจนถึงข้าวไรซ์เบอร์รี่ อีกทั้งยังมีมากมายหลายยี่ห้อ และสามารถเปรียบเทียบราคาเพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดตามความต้องการของคุณ จากนั้นก็ให้ซื้อถุงสำหรับทำการแบ่งบรรจุตามขนาดที่ต้องการ

2. ร้านสติกเกอร์: ทำการสั่งสติกเกอร์มาเพื่อติดลงบนของชำร่วย

3. ทำการบรรจุ ปิดปากถุง (ด้วยเครื่อง หรือ หนังยาง) และติดสติกเกอร์

รับจัดงานศพ โดย ฟิวเนอรัล แพลน - จัดงานศพ ครอบคลุมการเคลื่อนย้าย จนถึง พิธีลอยอังคาร

ข้อดีในการทำแบรนด์ ของชำร่วยงานศพ (advantage)

การทำตั้งใจทำแบรนด์ และนำไปมอบให้กับแขกที่ให้เกียรติมาร่วมในงานนั้น ย่อมแสดงถึงความตั้งใจ และความใส่ใจในรายละเอียด

ทำให้เกิดความแตกต่างจากของชำร่วยที่หาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาดด้วยการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในราคาที่เข้าถึงได้

เมื่อผู้รับนำกลับไป ก็สามารถนำไปใช้บริโภค หรือ จะนำไปบริจาค/ทำบุญก็ตามแต่ความสะดวก

รับจัดงานศพ โดย ฟิวเนอรัล แพลน - จัดงานศพ ครอบคลุมการเคลื่อนย้าย จนถึง พิธีลอยอังคาร

Testimonial video

รับจัดงานศพ โดย ฟิวเนอรัล แพลน
“กรุงเทพฯ และปริมณฑล”

แพ็กเกจรับจัดงานศพของ “ฟิวเนอรัล แพลน” ท่านสามารถรับบริการได้ที่วัดต่างๆในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น วัดธาตุทอง, วัดเทพศิรินทร์, ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ, วัดศรีเอี่ยม ฯลฯ ซึ่งแพ็กเกจแบบมาตรฐานจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย”ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว” ในการจัดงานสวดพระอภิธรรม 3 คืน (แขกวันละ 50 ท่าน), พิธีฌาปนกิจ (แขก 100 ท่าน) พิธีเก็บอัฐิ และลอยอังคาร

ฟิวเนอรัล แพลน ช่วยท่านเตรียมพร้อมเพื่อวางแผนงานศพล่วงหน้า หรือ รับจัดงานศพ เมื่อมีผู้เสียชีวิต โดยให้บริการคลอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต โดยทำการจองศาลา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ รวมถึงดอกไม้ประดับหีบ และหีบศพ ตลอดจนช่วยดำเนินการในพิธีรดน้ำศพ, พิธีสวดพระอภิธรรม, นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา, สวดมาติกาบังสุกุล, ถวายภัตตาหารเพล, พิธีฌาปนกิจ หรือ พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เตรียมดอกไม้จันทน์ และของที่ระลึกงานฌาปนกิจ) จนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีเก็บอัฐิ และ ทำการลอยอังคาร พร้อมพนักงานเสิร์ฟที่คอยให้บริการอาหารว่างในทุกๆวัน เพื่อให้ท่านได้บริหารเวลาในช่วงสำคัญนี้ได้ตามความตั้งใจ ทั้งงานเล็กและงานใหญ่ ครอบคลุมวัดในกรุงเทพฯ เช่น วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร, วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน (ฌาปนสถานกองทัพอากาศ), วัดธาตุทอง พระอารามหลวง, วัดศรีเอี่ยม พระอารามหลวง เป็นต้น

หากท่านไม่มีคนช่วยจัดงานศพ, กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย, ไม่รู้ขั้นตอนในการจัดงานศพ หรือ ไม่แน่ใจว่า สิ่งที่ต้องทำเมื่อมีผู้เสียชีวิต คืออะไร?

ผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นด้วย!! …. และ ในสมัยนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพอาจจะสูงถึง 300,000 บาท หรืออาจจะมากกว่านี้ นอกจากนี้ผมยังไม่มีญาติพี่น้องช่วยดำเนินการ อย่างไรก็ดี เหตุการณ์การเสียชีวิต เป็นเหตุการณ์ที่รีบด่วน เตรียมตัวไม่ทัน และเราอาจจะไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการจัดงานศพ ในบางครั้งคนในครอบครัวก็มีสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆเองอีกด้วย

Funeral ceremonies are an essential part of human culture and tradition, and they vary significantly across different religions and cultures. In Thailand, a country known for its rich Buddhist traditions, the Buddhist funeral ceremony is an essential part of the grieving process. If you are looking to arrange a Buddhist funeral ceremony in Bangkok, Thailand, it is crucial to understand the customs, rituals, and procedures involved. We will service and provide you with a step-by-step guide on how to arrange a Buddhist funeral ceremony. Confidence that the ceremony will be arranged smoothly and perfect.

“Valued Your Precious Moments”

ออแกไนซ์รับจัดงานศพ “อันดับ 1”

อยู่เคียงข้างท่านทุกขั้นตอน…

ตั้งแต่เคลื่อนย้าย จนเสร็จพิธีลอยอังคารเชิญปรึกษาเพิ่มเติม และรับรายละเอียดได้ทาง

FAQs:

Q: What are funeral souvenirs?

A: Generally, funeral souvenirs are tangible items that serve as mementos to honor and remember a deceased loved one. They are often personalized and can include items like photo frames, urns, memorial jewelry, keepsake boxes, and more.

Q: Why are funeral souvenirs meaningful?

A: Funeral souvenirs provide a tangible way to cherish and preserve the memories of a loved one. They serve as reminders of the beautiful moments shared and offer comfort during the grieving process. Funeral souvenirs hold sentimental value and help keep the memory of the departed alive.

Q: Can I personalize the funeral souvenirs?

A: Yes, we offer personalization options for our funeral souvenirs. You can add engraved names, dates, or special messages to honor the memory of your loved one. Our skilled artisans will ensure that the personalization is meticulously etched onto the chosen item.

Q: How long does delivery take?

A: We understand the urgency of delivering funeral souvenirs promptly. The delivery time may vary depending on production lead time and your location in Thailand, but we strive to ensure swift and secure delivery to your preferred address. Please contact our customer support for more specific information.

Q: Can I order funeral souvenirs online?

A: Yes, you can conveniently order funeral souvenirs online through our website. Simply browse our collection, choose the desired tribute, personalize it if desired, and proceed with the secure online ordering process. Our dedicated team will ensure a seamless experience from selection to delivery.

Q: Are there different designs available?

A: Yes, you can create your design. Or selection from our collection offers a wide variety of designs to cater to different preferences and memorial traditions. From traditional to contemporary styles, we strive to provide expressive designs that evoke love, respect, and honor. Each design is carefully crafted to capture the essence of remembrance.

Q: Do you offer international delivery?

A: Currently, we offer delivery within Thailand. If you are located outside of Thailand and are interested in our funeral souvenirs, please reach out to our customer support team. We will do our best to assist you with alternative options and provide guidance accordingly.

Q: Can I visit a physical store to see the souvenirs?

A: We currently operate an online store and do not have physical retail locations. However, we strive to provide detailed product descriptions and images on our website to help you make an informed decision. If you have any specific questions or need additional information, please don’t hesitate to reach out to our customer support.