December 2022

หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คิดอย่างไร

2022-12-25T13:43:31+07:00

รายการ ราคาค่าใช้จ่าย กรณีต้องการสั่งเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ  เพิ่มศาลา - ค่าแรงและสินน้ำใจ เจ้าหน้าที่ศาลาคนละ 750 บาท/วัน เพิ่มศาลา

หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คิดอย่างไร2022-12-25T13:43:31+07:00

ค่าใช้จ่ายในแพ็กเกจจัดงานศพ ไม่รวมค่าอะไรบ้าง

2022-12-25T13:35:17+07:00

รายการที่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามแพ็กเกจ ได้แก่ ไม่รวมค่าอัดภาพถ่าย ใส่กรอบรูป ไม่รวมค่าฉีดน้ำยารักษาสภาพ โลงเย็น และเครื่องแต่งกายผู้วายชนม์ ไม่รวมค่ารถรับส่งเจ้าภาพและแขก ไม่รวมค่าช่างภาพ และช่างถ่ายวีดีโอ

ค่าใช้จ่ายในแพ็กเกจจัดงานศพ ไม่รวมค่าอะไรบ้าง2022-12-25T13:35:17+07:00

สามารถเลือกใช้บริการบางอย่างตามความต้องได้หรือไม่

2022-12-22T21:59:48+07:00

ฟิวเนอรัล แพลน นอกจากจะบริการจัดงานศพตามแพ็กเกจแล้ว เจ้าภาพสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับบริการตามความต้องการอื่นๆได้โดยเฉพาะ เช่น จัดพิธีทำบุญ 50/100 วัน จัดงานฌาปนกิจ 1

สามารถเลือกใช้บริการบางอย่างตามความต้องได้หรือไม่2022-12-22T21:59:48+07:00

ฟิวเนอรัล แพลน รับจัดงานศพที่ไหนบ้าง

2022-12-22T22:05:00+07:00

ฟิวเนอรัล แพลน ให้บริการรับจัดงานศพที่วัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น วัดเทพศิรินทร์, วัดธาตุทอง, วัดศรีเอี่ยม, ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน,

ฟิวเนอรัล แพลน รับจัดงานศพที่ไหนบ้าง2022-12-22T22:05:00+07:00

สามารถเลือกสถานที่ลอยอังคารที่ไหนได้บ้าง

2022-12-22T22:16:58+07:00

ฟิวเนอรัล แพลน มีบริการลอยอังคารในกรุงเทพฯ โดยขึ้นเรือที่ท่ามหาราช (ใกล้ๆสนามหลวง) หากเจ้าภาพต้องการที่จะไปลอยอังคารที่จุดอื่น กรณีใช้บริการแพ็กเกจรับจัดงานศพ เจ้าภาพสามารถเปลี่ยนไปลอยอังคารในจุดอื่นๆได้โดยทางฟิวเนอรัล แพลน จะช่วยประสานงาน

สามารถเลือกสถานที่ลอยอังคารที่ไหนได้บ้าง2022-12-22T22:16:58+07:00

ไปลอยอังคารภายหลังจากวันเก็บอัฐิได้ไหม

2022-12-22T22:22:10+07:00

กรณีใช้บริการแพ็กเกจรับจัดงานศพ เจ้าภาพสามารถไปลอยอังคารภายหลังวันเก็บอัฐิตามแต่ต้องการก็ได้ หรือ จะเลือกทำเป็นส่วนลดค่าบริการในแพ็กเกจรับจัดงานศพก่อน และหากจะไปลอยอังคารเมื่อไหร่ก็ค่อยจองเข้ามาใหม่ก็ได้ (งบประมาณในแพ็กเกจ ค่าบริการลอยอังคารพร้อมอุปกรณ์ ราคา 5,000 บาท)

ไปลอยอังคารภายหลังจากวันเก็บอัฐิได้ไหม2022-12-22T22:22:10+07:00

แบ่งเก็บอัฐิไว้บางส่วน และนำอัฐิที่เหลือทั้งหมดไปลอยอังคารได้ไหม

2022-12-22T22:26:15+07:00

ในแพ็กเกจรับจัดงานศพ ฟิวเนอรัล แพลน จะเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บอัฐิทั้งหมดสำหรับการลอยอังคารไว้ให้ ดังนั้น หากเจ้าภาพประสงค์จะแบ่งเก็บอัฐิ ให้เจ้าภาพ/ญาติ เตรียมภาชนะมาใส่อัฐิต่างหากเอง (หากไม่สะดวกเตรียมเอง สามารถให้ทางฟิวเนอรัล

แบ่งเก็บอัฐิไว้บางส่วน และนำอัฐิที่เหลือทั้งหมดไปลอยอังคารได้ไหม2022-12-22T22:26:15+07:00

ใช้บริการแพ็กเกจรับจัดงานศพ แต่ต้องการเก็บอัฐิไว้ ไม่ลอยอังคารได้ไหม

2022-12-22T22:29:38+07:00

กรณีใช้บริการแพ็กเกจรับจัดงานศพ หากต้องการเก็บอัฐิไว้ ไม่ไปลอยอังคาร ฟิวเนอรัล แพลนจะทำเป็นส่วนลดค่าบริการ 5,000 บาท

ใช้บริการแพ็กเกจรับจัดงานศพ แต่ต้องการเก็บอัฐิไว้ ไม่ลอยอังคารได้ไหม2022-12-22T22:29:38+07:00

หากมีแขกมาร่วมงานเพิ่มจากในแพ็กเกจ มีค่าใช้จ่ายอย่างไร

2022-12-22T22:58:20+07:00

ด้านสถานที่และเจ้าหน้าที่วัด: ในทางปฏิบัติ ฟิวเนอรัล แพลน จะจองศาลาที่รองรับแขกได้ประมาณ 70 - 100 ท่านให้กับเจ้าภาพอยู่แล้ว แต่หากมีแขกเกินกว่าที่ศาลาจะรองรับ

หากมีแขกมาร่วมงานเพิ่มจากในแพ็กเกจ มีค่าใช้จ่ายอย่างไร2022-12-22T22:58:20+07:00

เจ้าภาพสามารถนำอาหารว่าง และอาหารคาวมาจัดเลี้ยงเองได้ไหม

2022-12-22T23:06:13+07:00

เจ้าภาพสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมาเองได้ แต่อย่างไรก็ดีหากนำอาหารคาวมาจัดเลี้ยงรบกวนให้ทาง vendor เตรียมอุปกรณ์ พนักงานเสิร์ฟ และพนักงานทำความสะอาดมาให้เรียบร้อย หมายเหตุ เจ้าภาพสามารถดำเนินการเองโดยให้ฟิวเนอรัล แพลน หักค่าอาหารเป็นส่วนลดได้

เจ้าภาพสามารถนำอาหารว่าง และอาหารคาวมาจัดเลี้ยงเองได้ไหม2022-12-22T23:06:13+07:00
Go to Top