กรณีใช้บริการแพ็กเกจรับจัดงานศพ หากต้องการเก็บอัฐิไว้ ไม่ไปลอยอังคาร ฟิวเนอรัล แพลนจะทำเป็นส่วนลดค่าบริการ 5,000 บาท