ฟิวเนอรัล แพลน มีบริการลอยอังคารในกรุงเทพฯ โดยขึ้นเรือที่ท่ามหาราช (ใกล้ๆสนามหลวง) หากเจ้าภาพต้องการที่จะไปลอยอังคารที่จุดอื่น กรณีใช้บริการแพ็กเกจรับจัดงานศพ เจ้าภาพสามารถเปลี่ยนไปลอยอังคารในจุดอื่นๆได้โดยทางฟิวเนอรัล แพลน จะช่วยประสานงาน และดำเนินการจองเรือให้ โดยฟิวเนอรัล แพลน จะทำส่วนลดค่าบริการเรือลอยอังคารคืนให้กับเจ้าภาพ (งบประมาณในแพ็กเกจ ค่าบริการลอยอังคารพร้อมอุปกรณ์ ราคา 5,000 บาท)

หมายเหตุ เจ้าภาพชำระค่าบริการลอยอังคาร โดยตรงกับผู้ให้บริการ (ปากน้ำ, ปากเกร็ด, สัตหีบ, เกาะสีชัง, วัดหลวงพ่อโสธร, วัดช่องลม ฯลฯ)