รายการที่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามแพ็กเกจ ได้แก่

 • ไม่รวมค่าอัดภาพถ่าย ใส่กรอบรูป
 • ไม่รวมค่าฉีดน้ำยารักษาสภาพ โลงเย็น และเครื่องแต่งกายผู้วายชนม์
 • ไม่รวมค่ารถรับส่งเจ้าภาพและแขก
 • ไม่รวมค่าช่างภาพ และช่างถ่ายวีดีโอ
 • ไม่รวมค่าพวงหรีด
 • ไม่รวมค่าดอกไม้ประดับหีบ ชุดที่ 2 และ 3 (กรณีสวดพระอภิธรรม 3/5 คืน)
 • ไม่รวมค่าดอกไม้ประดับเมรุ
 • ไม่รวมการตกแต่งเพิ่ม เช่น พรม ผ้าม่าน
 • ไม่รวมเต้นท์และพัดลมไอน้ำด้านนอกศาลา (กรณีมีแขกเกินกว่าที่ศาลารองรับ)
 • ไม่รวมค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าภาพ และแขก เช่น อาหารกล่อง บุปเฟ่ต์ โต๊ะจีน
 • ไม่รวมเหรียญโปรยทาน
 • ไม่รวมค่าบวชเณร (บวชหน้าไฟ)
 • ไม่รวมเบญจรงค์ /โกศ เพื่อแยกเก็บอัฐิ
 • ไม่รวมค่าช่องบรรจุ
 • ไม่รวมค่าป้ายชื่อหินอ่อน ช่องเก็บอัฐิ (กรณีเก็บอัฐิไว้ที่วัด/เจดีย์)
 • ไม่รวมค่าอาหารไหว้ ค่าฝากร่าง (กรณีเก็บร่างรอฌาปนกิจภายหลัง)
 • ค่าสินน้ำใจเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ กรณีมีพิธีหลวง
 • เจ้าภาพปรับเปลี่ยนเครื่องไทยธรรมนอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้
 • เจ้าภาพเพิ่มจำนวนผู้ทอดผ้าบังสุกุลในวันฌาปนกิจ
 • เจ้าภาพปรับเปลี่ยนแบบดอกไม้ประดับหีบ และปรับเปลี่ยนแบบหีบศพ นอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้
 • เจ้าภาพปรับเปลี่ยนอาหารว่าง และ/หรือเพิ่มอาหารว่าง นอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้
 • เจ้าภาพปรับเปลี่ยนการไปลอยอังคาร (กรณีต้องการเรือแบบอื่น หรือ ลอยอังคารที่อื่น)
 • ค่าบริการ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)