รายการ ราคาค่าใช้จ่าย กรณีต้องการสั่งเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ 

 • เพิ่มศาลา – ค่าแรงและสินน้ำใจ เจ้าหน้าที่ศาลาคนละ 750 บาท/วัน
 • เพิ่มศาลา – ค่าบำรุงศาลาตามจริงที่ทางวัดเรียกเก็บเพิ่ม
 • ค่าอาหารว่าง (snack box) กล่องละ 90 บาท
 • เพิ่มพนักงานเสิร์ฟ – ค่าแรงและสินน้ำใจ พนักงานเสิร์ฟคนละ 500 บาท/วัน
 • เพิ่มผู้ทอดผ้าบังสุกุล – ค่าผ้าไตรและปัจจัยถวายพระสงฆ์ราคาท่านละ 1,800 บาท
 • ราคาดอกไม้จันทน์ 250 บาท/ 100 ดอก
 • ราคาเหรียญโปรยทาน 400 บาท/ 100 เหรียญ
 • ราคาค่าเช่าผ้าคลุมเก้าอี้ตัวละ 50 บาท ตลอดพิธี (กรณีแขกเพิ่ม และต้องการผ้าคลุมเก้าอี้)
 • ค่าเช่าเต้นท์วันละ 1,500 บาท ในวันแรก และวันถัดไปวันละ 500 บาท
 • ค่าเช่าพัดลมไอน้ำตัวละ 500 บาท/วัน
 • ค่าช่างถ่ายภาพมืออาชีพ กล้อง DSLR พร้อมขาตั้งไฟส่องสว่าง 2 จุด เวลาละ 4,000 บาท (วันแรก รดน้ำศพ = 2 เวลา / วันฌาปนกิจ = 2 เวลา)
 • ค่าเช่าจอทีวีขนาด 50″ จำนวน 3 จอ เวลาละ 8,000 บาท