ในแพ็กเกจรับจัดงานศพแบบมาตรฐาน ดอกไม้ประดับหีบมีงบประมาณที่ราคา 18,000 บาท ซึ่งเจ้าภาพอาจปรับเปลี่ยนแบบจากที่มีอยู่ และเลือกชำระส่วนเพิ่มตามจริงได้

ตัวอย่าง ดอกไม้ประดับหีบศพ และดอกไม้ประดับเมรุ