เจ้าภาพสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมาเองได้ แต่อย่างไรก็ดีหากนำอาหารคาวมาจัดเลี้ยงรบกวนให้ทาง vendor เตรียมอุปกรณ์ พนักงานเสิร์ฟ และพนักงานทำความสะอาดมาให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เจ้าภาพสามารถดำเนินการเองโดยให้ฟิวเนอรัล แพลน หักค่าอาหารเป็นส่วนลดได้ (ราคาอาหารว่างในแพ็กเกจรับจัดงานศพสวดพระอภิธรรม 3 คืน ของฟิวเนอรัล แพลน จำนวน 250 กล่อง ราคากล่องละ 90 บาท)