ค่าใช้จ่ายในแพ็กเกจรับจัดงานศพ สามารถลดลงได้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองแขก และความสวยงามในการตกแต่ง ได้แก่ ลดจำนวนอาหารว่าง, ลดราคาอาหารว่างต่อกล่อง, ลดของที่ระลึกงานฌาปนกิจ, ไม่ลอยอังคาร เป็นต้น

ในส่วนของพิธีสงฆ์สามารถลดจำนวนวันสวดพระอภิธรรมจากสวด 3 วัน เป็นสวดพระอภิธรรม 1 วัน