ด้านสถานที่และเจ้าหน้าที่วัด:

ในทางปฏิบัติ ฟิวเนอรัล แพลน จะจองศาลาที่รองรับแขกได้ประมาณ 70 – 100 ท่านให้กับเจ้าภาพอยู่แล้ว แต่หากมีแขกเกินกว่าที่ศาลาจะรองรับ และจำเป็นจะต้องใช้เต้นท์, เปิดศาลาเพิ่ม, มีการใช้พัดลมไอน้ำ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องจากจำนวนผู้ร่วมงานที่เพิ่มขึ้น จะคิดค่าบริการเพิ่มตามที่วัดเรียกชำระ เช่น ค่าบำรุงศาลา ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ รวมถึง สินน้ำใจเจ้าหน้าที่/ยกพวงหรีด/ทำความสะอาดศาลา-ทำความสะอาดห้องน้ำ

ด้านอาหารและเครื่องดื่ม:

ในรายการมาตรฐานตามแพ็กเกจรับจัดงานศพ ฟิวเนอรัล แพลน จะจัดเตรียมอาหารว่างและน้ำดื่ม (ราคาอาหารว่างในแพ็กเกจรับจัดงานศพสวดพระอภิธรรม 3 คืน ของฟิวเนอรัล แพลน จำนวน 250 กล่อง ราคากล่องละ 90 บาท) ดังนี้

ในวันสวดพระอภิธรรม

  • อาหารว่าง-วันละ 50 กล่อง
  • น้ำดื่มแบบขวด 100 ขวด/วัน

ในพิธีฌาปนกิจ

  • อาหารว่าง-100 กล่อง
  • น้ำดื่มแบบขวด 300 ขวด

เจ้าภาพสามารถแจ้งให้ฟิวเนอรัล แพลน สั่งเพิ่มจากจำนวนปกติได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง หรือ สามารถปรับลดราคาต่อกล่องลงตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้เจ้าภาพสามารถนำมาเพิ่มเองก็ได้เช่นกัน

ด้านพนักงานเสิร์ฟ: กรณีมีแขกมาร่วมงานจำนวนมาก เจ้าภาพสามารถให้พนักงานในบริษัทฯมาช่วยก็ได้ หรือ ให้ฟิวเนอรัล แพลน เพิ่มจำนวนพนักงานเสิร์ฟก็ได้ ตามความต้องการ

ด้านของที่ระลึกงานฌาปนกิจ: ในแพ็กเกจค่าของที่ระลึกมีงบประมาณ 6,500 บาท หรือ เจ้าภาพสามารถเลือกของที่ราคาต่อชิ้นลดลง หรือ เลือกชำระส่วนเพิ่มได้ตามความต้องการ