กรณีใช้บริการแพ็กเกจรับจัดงานศพ เจ้าภาพสามารถไปลอยอังคารภายหลังวันเก็บอัฐิตามแต่ต้องการก็ได้ หรือ จะเลือกทำเป็นส่วนลดค่าบริการในแพ็กเกจรับจัดงานศพก่อน และหากจะไปลอยอังคารเมื่อไหร่ก็ค่อยจองเข้ามาใหม่ก็ได้ (งบประมาณในแพ็กเกจ ค่าบริการลอยอังคารพร้อมอุปกรณ์ ราคา 5,000 บาท)