ในแพ็กเกจรับจัดงานศพ ฟิวเนอรัล แพลน จะเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บอัฐิทั้งหมดสำหรับการลอยอังคารไว้ให้ ดังนั้น หากเจ้าภาพประสงค์จะแบ่งเก็บอัฐิ ให้เจ้าภาพ/ญาติ เตรียมภาชนะมาใส่อัฐิต่างหากเอง (หากไม่สะดวกเตรียมเอง สามารถให้ทางฟิวเนอรัล แพลน จัดเตรียมเพิ่มให้ได้ ค่าใช้จ่ายคิดตามจริง)