ฟิวเนอรัล แพลน ให้บริการรับจัดงานศพที่วัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น วัดเทพศิรินทร์, วัดธาตุทอง, วัดศรีเอี่ยม, ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดประยูรธรรมาราม, วัดลาดพร้าว, ฌาปนสถานกองทัพบก วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เป็นต้น

หมายเหตุ ยกเว้นวัดชลประทาน