ในแพ็กเกจรับจัดงานศพแบบมาตรฐาน ฟิวเนอรัล แพลน จะเตรียมงบประมาณสำหรับของที่ระลึกไว้ที่ 6,500 บาท ซึ่งเจ้าภาพสามารถเลือกจัดการได้ตามความต้องการ โดยหากใช้ไม่ถึงก็สามารถทำเป็นส่วนลด แต่หากใช้เกินกว่างบประมาณก็ค่อยชำระส่วนเพิ่ม ซึ่งสามารถเลือกชมของชำร่วย ได้ที่สำนักงาน หรือ สามารถเลือกจากที่อื่นแล้วให้ช่วยดำเนินการสั่งให้ หรือ ให้ฟิวเนอรัล แพลน ทำเป็นส่วนลด และเจ้าภาพจะดำเนินการสั่งเองก็ได้

ตัวอย่างของที่ระลึกงานฌาปนกิจ เช่น ร่ม, กระบอกน้ำ, ถุงผ้า, สเปรย์แอลกอฮอล์, สบู่, เครื่องหอม, ยาหม่อง เป็นต้น