ฟิวเนอรัล แพลน นอกจากจะบริการจัดงานศพตามแพ็กเกจแล้ว เจ้าภาพสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับบริการตามความต้องการอื่นๆได้โดยเฉพาะ เช่น

  • จัดพิธีทำบุญ 50/100 วัน
  • จัดงานฌาปนกิจ 1 วัน (ออกศพช่วงเช้า และฌาปนกิจช่วงบ่าย) หรือ ตั้งสวดบำเพ็ญกุศล 1 วัน และฌาปนกิจในวันถัดไป
  • จัดดอกไม้ประดับหีบ และ/หรือ ดอกไม้ประดับเมรุ
  • ใช้บริการเรือลอยอังคาร
  • ให้จัดเครื่องไทยธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศล
  • บริการช่างถ่ายภาพ/ถ่ายวีดีโอ